Home - Educatief
Home ik pen! (maan-versie)
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


ik pen! (maan-versie)

dé schrijfmethode voor Vlaanderen bij Veilig leren lezen (maan-versie)

voor leerjaar 1 tot en met 4ik pen! (maan-versie)
 

De schrijfmethode ik pen! (maan-versie) is een technische schrijfmethode en schenkt veel aandacht aan het overwinnen van moeilijkheden door een professionele begeleiding van de leerkracht. Niet het product staat voorop in de methode ik pen! (maan-versie), maar wel het proces. Want verantwoord schrijfonderwijs hangt samen met een aantal aandachtspunten zoals een goede schrijfhouding, een juiste potlood- of penhantering, geschikt schrijfmateriaal en een correcte papierligging.Koppeling met Veilig leren lezen (maan-versie)

In Veilig leren lezen (maan-versie) oriënteren de kinderen zich bij elk structureerwoord op één letter. De volgorde waarin de letters aan bod komen in Veilig leren lezen (maan-versie) dient als basis voor ik pen! De methode gaat uit van het schrijven van letters. Pas wanneer alle letters van een bepaald structureerwoord zijn aangeleerd, wordt het hele woord geschreven. Zo hebben de kinderen voldoende tijd om de letters in zich op te nemen voor ze leren hoe de letters verbonden moeten worden.Doorgaande lijn

Voor de kleuters biedt ik pen! kleuters een goede basis voor ik pen! Vervolgens werken de kinderen vier jaar lang met de methode. In leerjaar 1 worden de kleine letters aangeleerd en is er veel aandacht voor de potloodgreep en de schrijfhouding. Ook in leerjaar 2 blijft dit belangrijk. De hoofdletters komen nu aan bod. En er kan met pen geschreven worden. In leerjaar 3 wordt het schrift geautomatiseerd en in leerjaar 4 wordt aandacht besteed aan temposchrijven.


In leerjaar 5 en 6 bieden we geen specifieke materialen meer aan omdat de leerlingen het schrijven voldoende oefenen in de andere lessen. Ze ontwikkelen stilaan hun eigen handschrift. De letterwandplaten van leerjaar 3/4 van ik pen! (maan-versie) kunnen indien nodig nog in leerjaar 5 en 6 gebruikt worden.
In de handleiding van ik pen! (maan-versie) vindt u ook informatie over de motorische ontwikkeling van kinderen en linkshandigheid.Aangepaste schrijfletters

Een onderzoek wees uit dat de gebruikte lettertypes in Vlaanderen heel erg kunnen verschillen. Bijgevolg leren kinderen die van school veranderen vaak op korte tijd verschillende vormen voor eenzelfde letter. Verwarrend. Bovendien zijn de lettertypes vaak nog zeer kalligrafisch, met overbodige krullen en een onlogische opbouw. Mooi? Misschien wel. Didactisch onderbouwd? Neen. Kindvriendelijk? Neen.Het lettertype van ik pen! (maan-versie) is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de basisschool. De vormen zijn perfect op elkaar afgestemd en alle overbodige krullen zijn weggelaten. Dit geldt zowel voor de kleine letters als voor de hoofdletters. Het schrift is sober, maar verzorgd! Ook motorisch zwakke kinderen kunnen hiermee aan de slag.Letterclubs

De letters van ik pen! (maan-versie) zijn verdeeld in letterclubs. Schrijfletters die een gemeenschappelijk kenmerk hebben, vormen samen een letterclub. Na het aanleren van de hoofdletters ‘D’, ‘L’, en ‘Z’ volgt er een herhalingsles. De hoofdletterclub ‘D’, ‘L’, ‘Z’ wordt hier verder ingeoefend. Door de gegevens van het letterdictee te noteren heeft u een overzicht van de prestaties en de vorderingen van de hele klas. U kunt uw remediëring hierop afstemmen.


In oefenschrift 2 krijgen de kinderen nog meer kansen om de hoofdlettergroep te oefenen. Hieronder ziet u het extra oefenblad voor de hoofdletter ‘D’.PrijslijstTer inzagepakket
Downloads

Jaarplanning leerjaar 1
Jaarplanning leerjaar 2
Jaarplanning leerjaar 3 &4

Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software