Home - Educatief
Home Estafette Nieuw
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


Estafette Nieuw

methode voor voortgezet technisch lezen
voor AVI E3 tot en met AVI PlusEstafette Nieuw
 

Verschillende leerlingen hebben verschillende talenten. Dat geldt voor alle leerjaren en alle vakken, maar zeker voor technisch lezen. Estafette Nieuw is een succesvolle methode voor voortgezet technisch lezen die deze verschillen juist als uitgangspunt neemt.


Estafette Nieuw biedt gedifferentieerd technisch leesonderwijs aan, afgestemd op de vorderingen en behoeften van individuele leerlingen. Door die unieke aanpak krijgt ieder kind de juiste mate van begeleiding, leestijd en een passend leerstofpakket. Ook krijgen leerlingen die dit nodig hebben extra leertijd.


Met Estafette Nieuw biedt u uw leerlingen tot en met leerjaar 6 interessant en leerzaam les- en leesmateriaal. Dit materiaal kan klas- en leerjaaroverschrijdend ingezet worden. De methode begint op niveau AVI 3 (E3) en eindigt met niveau AVI 9+ (AVI Plus). Estafette Nieuw is de allereerste methode voor technisch lezen die ontwikkeld is op basis van de nieuwe AVI-richtlijnen. De methode volgt de juiste opbouw van leesmoeilijkheden per AVI-niveau.
Sluit aan bij Veilig leren lezen

Estafette Nieuw sluit nauw aan bij Veilig leren lezen waardoor er sprake is van een doorgaande leerlijn leesontwikkeling. Zo gaat Estafette Nieuw door op het leesniveau waar Veilig leren lezen is geŽindigd. Ook past Estafette Nieuw hetzelfde differentiatiemodel toe als Veilig leren lezen: risicolezers aanpak I (sterlijn), methodevolgers aanpak II (maanlijn) en de zelfstandige lezers aanpak III (zonlijn).


Daarnaast worden succesvolle materialen vanuit Veilig leren lezen meegenomen in Estafette Nieuw. Zo krijgt het succesvolle leermiddel Veilig en vlot een vervolg met de uitgave Vloeiend en vlot. Ook beschikt Estafette Nieuw over de Leerkrachtassistent Estafette. Bovendien kunt u de leesontwikkeling van uw leerlingen nauw volgen met de Toetssite Estafette. Deze site geeft u ook advies over aanpakken en leerstofpakketten. Uiteraard is de nauwe aansluiting van Estafette Nieuw op Veilig leren lezen heel herkenbaar voor leerlingen door het gebruik van dezelfde pictogrammen.
EfficiŽnte differentiatie

Met Estafette Nieuw biedt u leerlingen leesstof op maat. Welke aanpak u hanteert, wordt bepaald door het niveau van de leerling. Estafette Nieuw kent drie verschillende aanpakken die differentiŽren op basis van niveau, leestijd en instructie. Door deze heldere differentiatieaanpak is het heel eenvoudig om lessen optimaal voor te bereiden en op te bouwen.


In welke aanpak een leerling wordt ingedeeld, is afhankelijk van de nieuwe Cito-toets Leestempo. Deze toets wordt klassikaal afgenomen en vergt daardoor veel minder afnametijd. Op basis van die gegevens kunt u ook voor die leerlingen een juiste diagnose vaststellen en het juiste leerstofpakket toekennen.
Eenvoudige organisatie

De organisatie van Estafette Nieuw is eenvoudig en effectief. De duidelijke weekindeling en de weloverwogen lesopbouw maken dat u met Estafette Nieuw eenvoudig maximaal resultaat bereikt.
Materialen van Estafette Nieuwvoor de leerling
  • 11 leesboeken
  • 9 omnibussen
  • 20 werkboeken
  • 9 Estafettelopers
  • 10 Vloeiend en vlot boekjes
  • zandlopers (voor vlot lezen)
  • kopieermap
voor de leerkracht
  • algemene gebruikswijzer
  • 1 handleiding per AVI-niveau
  • Leerkrachtassistent Estafette Nieuw per niveau


Estafette nieuw vervangt Estafette.PrijslijstTer inzagepakket
Kijk ook bij

Leerkrachtassistent Estafette Nieuw
Toetssite Estafette Nieuw

Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software