Home - Educatief
Home Veilig leren lezen 1ste maanversie
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


Veilig leren lezen 1ste maanversie

eerste maanversie 1991Veilig leren lezen 1ste maanversie

www.veiliglerenlezen.be

   

Veilig leren lezen is de methode bij uitstek voor aanvankelijk lezen. Het is een flexibele methode die u helemaal kunt afstemmen op de behoeften van uw leerlingen. Kinderen leren in de eerste helft van leerjaar 1 om geschreven, klankzuivere, eenlettergrepige woorden te ontsleutelen door de letters eerst te verklanken en dan weer samen te voegen. De methode besteedt ook aandacht aan begrijpend lezen, spreken, luisteren, creatief schrijven, leesbeleving, spelling en taalbeschouwing. In 2003 kwam er een volledig nieuwe versie van de methode op de markt: Veilig leren lezen, tweede maanversie.Structureerwoorden

Bij het aanleren van de elementaire leeshandeling spelen de structureerwoorden (maan, roos, vis..) een belangrijke rol. De woorden helpen de kinderen om de structuur van ons schriftsysteem te ontdekken.Differentiatie

Veilig leren lezen biedt uitgebreide mogelijkheden voor differentiatie. Bijvoorbeeld met materialen als de Speelleesset. Die bevat talloze speelse oefenmaterialen bij alle twaalf kernen waaruit de methode bestaat. De uitgave 'Individualiseren met Veilig leren lezen' stelt kinderen in staat optimaal te profiteren van alle beschikbare materialen. Ze volgen zelfstandig in hun eigen tempo een route door de leerstof en werken op hun eigen individuele niveau.Handleiding zonmaterialen tweede maanversie Veilig leren lezen

Werkt u met de eerste maanversie van Veilig leren lezen en zitten er kinderen in uw klas die bij het begin van het schooljaar al een volledige letterkennis hebben en vlot mkm-woorden kunnen lezen? Dan kunt u voor deze kinderen de leesboekjes zon en de werkboekjes zon inzetten. Hoe u de kinderen met deze materialen kunt laten werken, leest u in de handleiding zonmaterialen, die u hier gratis kunt downloaden en printen. De handleiding bevat de beschrijvingen voor het werken met leesboekje en werkboekje zon 1 en 2. Als de kinderen deze boekjes hebben doorgewerkt, zijn ze voldoende bekend met de werkwijze om zelfstandig met de boekjes van kern 3 en hoger aan de slag te gaan.


Prijslijst
Peuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software